Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos 2018. május 25. napjától

A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok betartása kiemelt értéket képvisel a RENAULT Csoport számára.

Minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelõen történjen.

Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük.

Az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy

 • milyen típusú személyes adatokat gyûjtünk,
 • azokat mire használjuk,
 • mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat,
 • azokat milyen célból oszthatjuk meg a Renault Csoporton belül és másokkal, valamint
 • Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban milyen választási lehetõségek és jogok illetik meg.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik minden személyes adatra, amit ügyfeleinkrõl vagy potenciális ügyfeleinkrõl, a lent írt célok érdekében gyûjtünk.

Ügyfeleink, akik új gépjármû vásárlása, szerviz szolgáltatásaink igénybevétele, vagy bármilyen más, általunk értékesített termék vagy kínált szolgáltatás érdekében velünk szerzõdést kötnek.

Potenciális ügyfeleink, akik új gépjármûveinkrõl, szerviz szolgáltatásainkról, rólunk, vagy bármilyen más általunk értékesített termékrõl vagy kínált szolgáltatásról nálunk bármilyen módon érdeklõdnek, nyereményjátékainkban, eseményeinken, csoportjainkban és közösségeinkben vesznek részt.

Az adatgyûjtés történhet

 • márkakereskedéseinkben és szervizeinkben, amikor Ön szerzõdést köt velünk, vagy érdeklõdik termékeinkrõl és szolgáltatásainkról,
 • weboldalaink vagy mobil applikációink segítségével,
 • ügyfélszolgálatunkon keresztül, ha felhív minket vagy ír nekünk,
 • amikor részt vesz az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményeken,
 • bármely más helyen és módon, amikor Ön velünk kapcsolatba lép vagy mi felvesszük a kapcsolatot Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A weboldalaink vagy mobil applikációink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerzõdési vagy használati feltételeket, mielõtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelõsséget nem vállalunk.

Személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt végrehajtó vagy kiegészítõ további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Ezekre a továbbiakban jogszabályokként hivatkozunk.

Kik kezelik az Ön adatait ?

Személyes adatait a Renault Hungária Kft. és a mindenkori forgalmazói hálózatához tartozó márkakereskedések és szervizek kezelik, közös adatkezelõkként.

A Renault Hungária Kft. székhelye a 1138 Budapest, Váci út 140. szám alatt található. A Renault Hungária Kft. adatvédelmi tisztviselõje a [javascript protected email] címen érhetõ el.

Közös adatkezelõk azok, akik a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit közösen határozzák meg. A továbbiakban a Renault Hungária Kft-re és márkakereskedéseinkre és szervizeinkre úgy is hivatkozunk, mint „mi”.

A Renault Hungária Kft. és annak anyavállalata, a Renault SAS, az adatkezelés céljától függõen, szintén közösen felelhetnek az adatkezelésért.

A Renault SAS székhelye Franciaországbban a 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt alatt található. A Renault SAS adatvédelmi felelõse a Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt  és a [javascript protected email]  címen érhetõ el.

Mire használjuk a személyes adatait ?

Személyes adatokat gyûjtünk például akkor, amikor e-mail-ben, telefonon, chaten keresztül vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk. További információkat is kaphatunk Önrõl más cégektõl, különösen a Renault Csoporthoz tartozó más cégektõl.

 

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk :

Adatkezelési célok

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön kérésének teljesítésére (pl. amikor tájékoztatást kér, tesztvezetésre jelentkezik, szerviz idõpontot foglal vagy árajánlatot kér tõlünk).

Ez az adatkezelés a szerzõdés megkötését megelõzõen, az Ön kérésére szükséges.

A közöttünk lévõ üzleti kapcsolat keretében (pl. amikor új gépjármûvet vásárol, javítást rendel meg, garancia kiterjesztési vagy karbantartási szerzõdést köt velünk).

Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerzõdés teljesítése miatt szükséges.

Az Ön felhasználói fiókjának létrehozása érdekében.

Ez az adatkezelés a közöttünk - a fiók felhasználási feltételek elfogadásával - létrejött szerzõdés teljesítése miatt szükséges.

Azért, hogy Ön részt vehessen az általunk szervezett nyereményjátékokban.

Ez az adatkezelés a közöttünk - a nyereményjáték játékszabályzatának elfogadásával - létrejött szerzõdés teljesítése miatt szükséges.

Azért, hogy Ön csatlakozhasson az általunk létrehozott csoportokhoz és közösségekhez.

Ez az adatkezelés a közöttünk - a csoporthoz vagy közösséghez csatlakozási feltételek elfogadásával - létrejött szerzõdés teljesítése miatt szükséges.

Azért, hogy személyre szóló reklámokat küldhessünk Önnek, különösen a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról, különleges ajánlatainkról, vagy meghívhassuk valamilyen eseményünkre vagy nyereményjátékunkban történõ részvételre.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik (amennyiben az a jogszabályok szerint szükséges) vagy azt valamilyen jogos érdekünk érvényesítése (hogy megfelelõ tartalmú reklámokat küldhessünk Önnek) indokolja.

Hírlevelek küldésére.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik

A panaszának a megválaszolására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (egy késõbbi per vagy bármilyen jogvita megelõzése) indokolja.

Azért, hogy a meglévõ termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének megkérdezése vagy elégedettségének felmérése miatt megkereshessük Önt.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

Azért, hogy az új termékeink és szolgáltatásaink kialakítása érdekében végzett felmérésékkel megkereshessük Önt.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (hogy a piaci igényeknek megfelelõ termékeket és szolgáltatásokat tudjunk ajánlani) indokolja.

A termékeink és szolgáltatásaink minõségének folyamatos követésére és azok fejlesztésére, amikor részletesen elemezzük az adatait.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

A tevékenységünk követése érdekében (riportok, beszámolók készítésére).

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a tevékenységünk eredményének mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

Azért, hogy biztosítsuk weboldalaink mûködését és biztonságát.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (weboldalaink folyamatos mûködése) indokolja.

Ügyfeleink és potenciális ügyfeleink nyilvántartására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a velünk szerzõdést kötött vagy termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklõdõk egységes ismerete) indokolja.

Az általunk forgalomba hozott gépjármûvek nyilvántartására.

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a gépjármûvek mûszaki adatainak és szerviz történetének ismerete) indokolja.

Azért, hogy eleget tegyünk az Ön kérelmének, amikor a személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolja.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyenkor szükséges az Ön személyazonosságának igazolása.

Az általunk forgalomba hozott gépjármûvek biztonsága miatt esetleg szükséges gyári visszahívások végrehajtására.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az általunk üzemben tartott gépjármûvekkel elkövetett közlekedési szabálysértések megelõzése, illetve az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatás érdekében.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A ránk vonatkozó számviteli, adózási és pénzmosási szabályok megtartása, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenõrzések miatt.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Egyes esetekben tehát szükségünk van az adatainak kezelésére ahhoz, hogy az Ön kérését vagy a velünk között szerzõdést teljesíthessük.  Más adatokat a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell gyûjtenünk.

Személyes adatainak használatát valamilyen jogos érdekünk is indokolhatja. Ilyenek például, hogy

 • jobban megismerjük ügyfeleink és potenciális ügyfeleink igényeit, elvárásait,
 • megismerjük az Ön termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, hogy azokon javítani tudjunk,
 • megértsük ügyfeleink szokásait és viselkedését,
 • reklámokat küldhessünk Önnek a termékeinkrõl és szolgáltatásainkról,
 • megelõzhessünk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos pereket és más jogvitákat,
 • biztosítani tudjuk weboldalaink jogszerû és biztonságos mûködését,
 • ellenõrizhessük az Ön felhasználói fiókjához történõ hozzáféréseket, elõsegítve a visszaélések, csalások vagy más hasonlók megelõzését.

Amikor reklám üzenetet küldünk, az a célunk hogy az Ön igényeinek legjobban megfelelõ és Önt valószínûleg érdeklõ reklámokat és ajánlatokat továbbíthassunk Önnek. Ezért a személyes adatai segítségével (amiket közvetlenül Ön ad meg nekünk, vagy amiket a partnereinktõl kaptunk, vagy amiket automatizált módon gyûjtünk, amikor Ön meglátogatja a weboldalainkat vagy használja mobil alkalmazásainkat) profilt hozunk létre. Ez lehetõvé teszi számunkra, hogy felmérjük és a lehetõ legpontosabban elõre jelezzük, hogy a termékeink és szolgáltatásaink közül mi áll a legközelebb az Ön érdeklõdéséhez és preferenciáihoz. Minél jobban ismerjük Önt, annál könnyebben tudunk Önnek megfelelõ termékeket és szolgáltatásokat kínálni, és annál elégedettebbnek tudhatjuk Önt.

Mindig csak olyan személyes adatokat gyûjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.

Ezért ha valamilyen választ vagy adatot kötelezõ megadnia, azt szerzõdéseinken és nyomtatványainkon általában külön is jelöljük. Ezekre az adatokra a közöttünk létrejött szerzõdés teljesítése, az Ön kérésére szükséges lépések vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket a kötelezõ adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Az általunk kért további információk azért szükségesek, hogy jobban megismerhessünk Önt. Így például személyre szabott reklámokat küldhetünk Önnek. Ezeknek a válaszoknak a kitöltése Önre van bízva. Úgy is dönthet, hogy nem adja meg azokat.

 

Többek között a következõ személyes adatokat gyûjthetjük Önrõl:

•        közvetlen személyazonosításra alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, születési dátumát, IP címét;

•        a birtokában lévõ gépjármûre vonatkozó adatokat, például modell, típus, alvázszám, rendszám, szerviz történet;

•        a közöttünk lévõ ügyfélkapcsolatra vonatkozó adatokat, például szerzõdés vagy megrendelés szám;

•        az érdeklõdési körével és preferenciáival kapcsolatos adatokat, például az Ön által kiválasztott hírlevél típusát, vagy az Önt érdeklõ gépjármû típust és modellt, a vásárlási szokásaira vonatkozó adatokat, az Ön által kedvelt márkakereskedést;

•        az online magatartásával kapcsolatos adatokat, például a weboldalainkkal és mobil alkalmazásainkkal kapcsolatos böngészési elõzményeit;

•        foglalkozási adatokat;

•        társadalmi-demográfiai adatokat, például hogy hányan vannak a háztartásban, vagy vannak-e gyermekei;

•        hangfelvételt, amikor telefonon keresi ügyfélszolgálatunkat;

•        a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségére vonatkozó adatokat;

•        a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszára vonatkozó adatokat;

•        bármely más adatot, ami az adatkezelés célja szerint szükséges.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait ?

A jogszabályoknak megfelelõen, személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.

A tárolási idõ meghatározásakor a következõ szempontokat vesszük figyelembe :

 • a szerzõdés tartamát, ha Ön szerzõdést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges idõt,
 • azt az idõt, ameddig a felhasználói fiókja létezik, kivéve, ha azt 3 évig folyamatosan nem használja,
 •  azt az idõt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklõdik,
 • annak szükségét, hogy üzleti mûködésünk és a jó ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos adatokat meg kell õriznünk Önrõl és a gépjármûvérõl,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket.

Elõfordulhat, hogy valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás miatt, néhány, Önre vonatkozó személyes adatot tovább is meg kell õriznünk. Ilyenkor ezeket az adatokat kizárólag az elõbbi eljárás céljára, és csak addig õrizzük, ameddig velünk szemben bármely jogszabály alapján valaki igényt érvényesíthet.

Ki férhet hozzá az adataihoz ?

Szükségünk lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk másokkal. Ilyenek lehetnek a Renault Csoporthoz tartozó más cégek, például a Renault SAS vagy a Renault Crédit finanszírozással kapcsolatban az RCI Banque és az õ cégcsoportjához tartozó cégek. Ilyenek lehetnek még más szerzõdéses partnereink és szolgáltatóink, akikre az Ön adatainak kezelése során részben vagy egészben támaszkodunk. Velük kizárólag abban a mértékben osztjuk meg az Ön személyes adatait, amennyiben az a rájuk bízott feladatok teljesítéséhez szükséges.

Az általunk gyûjtött személyes adatokat megoszthatjuk a Renault Csoporton belüli más társaságokkal.

Anyavállalatunkkal:

Renault SAS 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt , Franciaország

Az alábbi, közép-európai Renault leányvállalatok segítenek nekünk a termékeinkhez és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feladatainkban:

Renault Ceská Republika Pobøežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín, Csehország

Renault Polska sp. z o.o. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, Lengyelország

Más szerzõdéses partnereink és szolgáltatóink bizonyos feladatokat a mi nevünkben végeznek, így segítenek nekünk a termékeinkhez és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feladatainkban. Mások közremûködését vesszük igénybe például:

 • a weboldalaink  tárolása, mûködtetése és karbantartása,
 • elektronikus reklám üzeneteink továbbítása és hírleveleink küldése,
 • postai reklám üzeneteink elkészítése és továbbítása,
 • ügyfélszolgálatunk mûködtetése,
 • termék és ügyfél elégedettségi felmérések végzése,
 • nyereményjátékok és események szervezése,
 • csoportjaink és közösségeink létrehozása és mûködtetése során.
 • Azok a cégek, akikkel személyes adatokat osztunk meg, kötelezettséget vállalnak felénk az Ön személyes adatainak biztonságos kezelésére, és arra, hogy azokat saját reklám céljaikra nem használják, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.
 • Amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül lévõ szervereken tároljuk. Ugyanakkor, miután néhány szerzõdéses partnerünk és szolgáltatónk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található, az Ön személyes adatait ilyenkor ezekben az országokban kezelik. Ebben az esetekben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adattovábbítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen történjen, és olyan garanciákat alkalmazunk, amik az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön alapvetõ jogainak érvényesülését az Európai Unió által kialakított védelemmel azonos mértékben biztosítják (ennek érdekében az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláit és modellszerzõdéseit használjuk). Adatvédelmi tisztviselõnknek küldött üzenetében további tájékoztatást kérhet ezekrõl az adattovábbításokról (az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláiról és modellszerzõdéseirõl).
 • Végül elõfordulhat, hogy az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy a bíróságok vagy hatóságok felhívása alapján kell közölnünk harmadik személyekkel.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban ?

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg :

Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tõlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.

 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Törlendõk az adatai akkor is, ha Ön - a lent írtak szerint – sikerrel tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerzõdés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.
 • Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.
 • Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket a rendelkezésére bocsátott tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelõnek történõ továbbítását. Az adathordozhatóság csak akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés szerzõdés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján és automatizált módon történik.
 • Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az valamilyen jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy a mi adatkezeléshez fûzõdõ érdekünk erõsebb-e az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál. Amennyiben a tiltakozása alapos, kérése szerint töröljük az adatait vagy korlátozzuk azok kezelését.
 • Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing érdekében) történõ kezelése ellen (ide értve a profilalkotást). Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja.

Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket az alábbi email címen [javascript protected email], vagy postai levélben Renault Hungária Kft.: 1388 Budapest, pf. 73.

Végül, a személyes adatainak kezelését érintõ panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

tel. +36 1 391 1400

Weboldal: http://www.naih.hu/

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése elõtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassunk közösen megoldani a vitás kérdést!

Más információkkal való kapcsolat

Automatizált módon is gyûjthetünk Önrõl adatokat, amikor valamelyik weboldalunkat látogatja meg, vagy mobil alkalmazásainkat használja. Ilyen adatok különösen az Ön IP címe, és a böngészési adatai, amiket sütik (cookie-k) segítségével gyûjtünk.

További tájékoztatásért kérjük, keresse fel Cookie szabályzatunkat!

A személyes adatok védelmével kapcsolatos Tájékoztató módosítása

Elõfordulhat, hogy idõrõl idõre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amikor szükséges vagy jogszabály azt elõírja, errõl tájékoztatjuk Önt, illetve kérjük a hozzájárulását.


 
Márkáink